باد شکن

باد شکن

یکی از شیوه های اصولی کنترل اراضی تحت فرسایش بادی احداث بادشکن است. بادشکن در واقع برای حمایت مزارع، باغها و حیوانات خانگی و ساختمانها از اثرات سوء بادهای شدید بکار میرود. بادشکن مانعی است که معمولا عمود بر جهت باد غالب ساخته می شود تا با کاهش سرعت باد فرسایش را محدود سازد.

محاسن بادشکن

– کاهش سرعت باد
– کاهش خسارات ناشی از اثرات مکانیکی باد
– افزایش عملکرد گیاهان زراعی و تغییر در میکرو کلیمای محلی
– خوراک، هیزم و زیستگاهی  برای حیات وحش

– حفاظت از حیوانات اهلی و افزایش بازدهی دامها

معایب بادشکن

– مداخله در استفاده از ماشین های کشاورزی

– در بعضی موارد سطح زیر کشت را اشغال میکنند

– کاهش باروری گیاهان زراعی

– پناهگاه گیاهان و حیوانات مضر برای کشت و زرع

انواع بادشکن

بادشکن غیرزنده یا مصنوعی(مکانیکی)

بادشکن های زنده یا درختی

بادشکن غیر زنده

بادشکن های مصنوعی شامل دیواره های سنگی،فلزی، چوبی، پلاستیکی،حصیری و… .

مهمترین عامل مؤثر در طراحی این نوع بادشکن ها انتخاب مواد اولیه سهل الوصول می باشد. بادشکن های مصنوعی دو نوعند: نیمه نفوذپذیر و غیرقابل نفوذ.

بادشکن زنده یا درختی

– از یک یا چند ردیف درخت یا درختچه تشکیل می شوند که معمولا عمود بر جهت باد غالب اصلی قرار می گیرند.

– استفاده ازبادشکن درختی به عنوان کنترل فرسایش بادی در تمام مناطق عمومیت نداشته وبیشتردرمناطق مرطوب ونیمه مرطوب بکارمی رود

درختان مناسب برای کاشت بادشکن

برای انتخاب نوع درخت بایدازاطلاع محلی استفاده کرد بهتراست درختان ازگونه های سریع الرشد باشند .

درنواحی خشک بهتراست درختان دارای سیستم ریشه ای عمودی باشند تاریشه ها ازآب عمقی استفاده کنند .

این درختان دارای شاخه های گسترده درتمامی سطح ونیمه تراواباشندتابه ارتفاع لازم برسند .

مقاوم به باد،سرما وگرما واز طرف پایین بی شاخ وبرگ باشند.

نقش بادشکن درکاهش سرعت باد

سرعت باد قبل از برخورد با بادشکن ودر فاصله ای از آن شروع به کم شدن وپس از عبور از آن به تدریج افزایش می یابد و در فاصله ای از آن به سرعت اولیه خود می رسد که گوگو اظهاردارد که کاهش سرعت باد درجلو بادشکن در فاصله ی ۱۰-۹ برابر ارتفاع بادشکن و در پشت بادشکن تا فاصله ۳۰  برابر ارتفاع بادشکن می باشد

عوامل مؤثر در طراحی بادشکن

ارتفاع ،طول،عرض یاضخامت ،تراکم وفاصله بادشکن ها

– ارتفاع بادشکن

 طول منطقه حفاظت شده متناسب با ارتفاع بادشکن است که یک بادشکن معمولاً منطقه پشت خود را تا ۲۰برابر ارتفاع خود حمایت می کند.

– طول بادشکن

طول بادشکن بایستی برابرعرض منطقه مورد حفاظت باشد در حالی که عملاًاینطور نیست و باید بیشتر ازآن باشد.

– فاصله بادشکن

بادشکن ها را نمیتوان همواره عمود بر جهت باد غالب قرار داد. زیرا بعضی مواقع شرایط محلی  مانند شکل مزرعه،کانالهای آبیاری و غیره انجام این کار را محدود میسازد بنابراین فاصله دو بادشکن را باید کمتر در نظر گرفت که از رابطه ی زیر محاسبه میشود. ?=?cosθ

نقش بادشکن در میکرو کلیما

– یکی از اثرات مهم بادشکن کاهش سرعت باد است.

– بادشکن جلو اشعه خورشید را گرفته و سایه می اندازد و در نتیجه درجه حرارت و تبخیر کاهش می یابد.

– افزایش رطوبت خاک در یک شبکه بادشکن.

– معمولأ میزان رطوبت هوا در حوزه بادشکن های بزرگ نسبت به نواحی حمایت نشده، کمی بیشتر است.

– بادشکن های درختی، بادهای گرم را ملایم می سازد و اثرات زیان آور بادهای سرد را کاهش می دهند.

اثر بادشکن در عملکرد محصول

بادشکن با کاهش تبخیر، میزان رطوبت خاک را بالا  نگهداشته و در نتیجه رشد گیاه را افزایش می دهد. بادشکن همچنین با کاهش سرعت باد، در حرارت هوای نزدیک زمین اثر می گذارد و تبخیر و تعرق گیاهان را کم می کند. با کاهش تبخیر و تعرق گیاهان، میزان تولید محصول افزایش می یابد .

درباره نویسنده سایت

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا