خانه / مختلف / احادیثی درباره درختکاری …
احادیثی درباره درختکاری …

احادیثی درباره درختکاری …

پیامبر (صلی الله علیه و آله) :

مَن غَرَسَ غَرسا فَأثمَرَ، أعطاهُ اللّهُ مِنَ الأجرِ قَدرَ ما یَخرُجُ مِن الثَمَرَهِ.

هرکه درخت بنشاند و آن درخت به بار نشیند، خداوند به اندازه‏اى که آن درخت میوه دهد، او را پاداش عطا فرماید.

مستدرک الوسائل: ۱۳، ص۴۶۰/ میزان الحکمه:ج‏۵، ص۹

امام صادق (ع) : درخت برای انسان آفریده شد پس او مکلف گردید به : ۱-کاشتن درخت ۲-آب دادن درخت ۳- مواظبت نمودن درخت.   الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۷ ، بحارالانوار جلد ۳ صفحه ۸۲و۸۳

رسول خدا (ص) : هرکه درختی بکارد هربار انسانی یا یکی از مخلوق خدا از آن بخورد برای وی صدقه ای محسوب شود.  نهج الفصاحه صفحه ۵۹۷

امام صادق (ع) : خداوند برای انبیاء و رسولان خود کار درختکاری و کشاورزی را انتخاب فرمود تا آنکه از بارش پیاپی آسمان ناخشنود نباشند بلکه پیوسته منتظر باران رحمت الهی باشند.  وسائل الشیعه جلد ۱۲ ، میزان الحکمه جلد ۴ صفحه ۲۱۴ نقل از وسایل جلد ۱۲ صفحه ۱۹۲

رسول اکرم (ص) : مسلمانی که درختی بنشاند و یا زراعتی کسب نماید اجر و پاداش صدقه در راه خدا را خواهد داشت.  مستدرک الوسائل جلد ۱۳ صفحه ۴۶

رسول خدا (ص) فرمود : یا علی ! مبادا با حضور تو به کشاورزان ظلمی بشود و مالیات زمین را زیاد مکن.  وسائل جلد ۱۳ صفحه ۲۱۶

حضرت علی بن الحسین (ع) فرمودند : بهترین اعمال کاشتن است بکارید زراعت کنید پس نیکوکار و فاجر از آن می خورند درندگان و پرندگان از آن نیز می خورند.  الحیاه صفحه ۳۴۵

حضرت رسول (ص) : هرکس درختی بکارد نمی خورد از میوه آن انسانی یا مخلوقی از مخلوقات خداوند مگر آنکه برای آن شخص صدقه محسوب شود.  نهج الفصاحه

امام صادق (ع) فرمود : زراعت کنید و درخت بکارید به خدا قسم هیچ شغلی هیچ کاری از کارهای مردم حلال تر و پاکیزه تر از آن وجود ندارد.  الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۵ نقل از سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۵۴۹

امام صادق (ع) فرمودند : درختان میوه دار را قطع نکنید مبادا که عذاب خدا بر سر شما نازل گردد.   میزان الحکمه حدیث شماره ۱۹۵۵

امام سجاد (ع) فرمودند : من نکاشتم برای زراندوزی و ازدیاد ثروت نکاشتم مگر برای اینکه بیچاره ای ، فقیری – محتاجی از این مزارع و محصولات آن به نان و نوائی برسد.   کتاب الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۷

امام صادق (ع) : در میان شغلها ، شغلی محبوبتر از شغل کشاورزی نزد خدا نیست ، و هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه آنها کشاورز و درختکار بودند مگر حضرت ادریس که خیاط بود.  الحیاه صفحه ۳۴۵

حضرت محمد (ص) : هرکه ساختمانی را بناء کند بدون اینکه ظلم و تعدی در کار باشد یا نهالی را بکارد و درختی را غرس نماید تا هر کجا که بنده ای از بندگان خداوند مهربان بهره مندی شود خداوند اجر و ثواب به او مرحمت میکند.  جلد ۵ الحیاه نقل از مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۵۰۱

رسول اکرم (ص) : هیچ کشاورزی نهالی نمی نشاند مگر آنکه خداوند متعال به مقداری که از آن نهال ثمر به دست آید به او اجر و پاداش می دهد.  کنزالعمال جلد ۳ صفحه ۸۹۶

حضرت محمد (ص) : هنگامیکه روزی را آفرید ، برکت را در کشاورزی قرار داد.   کنزل العمال جلد ۴ صفحه ۳۲

امام صادق (ع) : امیر مومنان (ع) به نمایندگان و فرمانداران خود می نوشت مسلمانان را به بیکاری نکشید ، و در نامه های خود ، کشاورزان را مورد سفارش قرار میداد.  مستدرک

حضرت محمد (ص) : سه چیز چشم را قوت می دهد : دیدن سبزه و آب جاری روی زیبا.  نهج الفصاحه

حضرت علی (ع) : آگاه باشید درخت بیابانی و کوهستانی از همه درختها چوبش محکمتر و قوی تر است.  نهج البلاغه

حضرت محمد (ص) : هرکه درختی بنشاند خداوند به اندازه میوه ایکه از آن درخت ظاهر میشود پاداش برای وی مقرر میفرماید.  نهج الفصاحه

امام صادق (ع) به مفضل فرمود : فکر کن برای چه به انسان علم و آگاهی داده شده . . . و برای چه به انسان دانش آنچه را که صلاح دنیای اوست مثل دانش کشاورزی ، درختکاری و . . . . به او داده شده است.  بحارالانوار جلد ۳ صفحه ۸۲

حضرت محمد (ص) : هرکس درختی را بکارد و بر حفظ و نگهداری آن صبر ، استقامت ، و بر مواظبت و مراقبت از آن قیام نماید تا آنکه به ثمر و نتیجه برسد . به مقداری که بهره می رساند و به تعداد کسانی که از آن درخت استفاده میکنند ثواب صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت میفرماید.  کتاب میزان الحکمه حدیث شماره ۹۱۴۳

امام صادق (ع) : من در برخی از باغهایم چنان تلاش میکنم که از شدت تلاش عرق می ریزم در حالیکه کسانی هستند که به جای من این کار را انجام دهند ، اما میخواهم خدا بداند من روزی حلال را با تلاش خود می طلبم.  وسائل الشیعه جلد ۱۲

بزنطی می گوید پرسیدم از حضرت رضا (ع) از مسئله قطع درخت سدر ؛ فرمودند : همین مسئله یکی از دوستان شما از من پرسید من در جواب او نوشتم که حضرت اباالحسن (ع) درخت سدری داشت قطع کرد و به جای آن درخت انگور کاشت.  قرب الاسناد صفحه ۱۶۲ ، بحارالانوار

امام صادق (ع) : خداوند برای رسولان خود کار درختکاری و کشاورزی را انتخاب فرمود تا آنکه از بارش پیاپی آسمان ناخشنود نباشند بلکه پیوسته منتظر باران رحمت الهی باشند.  وسائل الشیعه جلد ۱۳ صفحه ۱۹۳

حضرت رسول (ص) : رزق و روزی خود را از ژرفای زمین جستجو کنید.  کنزالعمال جلد ۴ صفحه ۲۱

امام باقر (ع) فرمود : مردی حضرت علی (ع) را ملاقات کرد و دید که حضرت روی یک کیسه گونی از هسته خرما نشسته است عرض کرد یااباالحسن این چیست ؟ فرمود یکصدهزار درخت خرما ، انشاء الله سپس حضرت باقر (ع) فرمود همه را حضرت علی (ع) کاشت و یک هسته خرما را هم باقی نگذاشت ( همه را کاشت )  وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۲۵

رسول خدا (ص) : هرکس درختی را بکارد و به ثمر برسد به قدر تمام میوه هایش خداوند اجر و ثواب به شخص غارس مرحمت میفرماید.   جلد ۴ صفحه ۲۱۳ میزان الحکمه نقل از مستدرک جلد ۲ صفحه ۵۰۱

حضرت رسول (ص) : نگاه نمودن به سبزه زار و سبزی باعث زیادی روشنایی و قوت بینایی چشم است.  نهج الفصاحه

امام صادق (ع) : از رسول خدا (ص) سئوال شد : چه مال و ثروتی بهترین است ؟ فرمود شغل زراعت و کشاورزی ؛ زمینی را میکارد و اصلاح میکند و حق خدا را هم روز برداشت محصول می پردازد.  وسائل الشیعه جلد ۱۳

از امام جعفر صادق (ع) درباره کِشتکاران سئوال شد : حضرت فرمودند : همان کشاورزانند ، و آنان گنجهای خداوند بر روی زمین هستند و هیچ شغلی محبوبتر در میان شغلها نزد خداوند از شغل کشاورزی نیست. الحیاه الباب الثانی عشر : الاقتصاد . . . . ( اصول عامه ) ، نقل از وسائل جلد ۱۲ صفحه ۲۵

امام علی (ع) در تفسیر قول خداوند که : ” آیا شما کشت را می رویانید یا ما می رویانیم ، حضرت سه بار فرمودند : بلکه زارع حقیقی تو هستی ای پروردگار من !   تفسیر روح المعانی ذیل آیه ۶۳ و ۶۴ سوره واقعه

حضرت رسول (ص) : هر وقت عمر جهان به آخر رسیده ، هرگاه قیامت بخواهد قیام کند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست یکی از شما نهال درختی باشد چنانچه به قدر کاشتن آن فرصت باشد ، باید آن را بکارد و از فرصت باقیمانده استفاده نماید.  مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۵۰۱ ، الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۴

حضرت رسول (ص) : هرکس درخت خرما یا سدری را آب بدهد گویا تشنه ای را سیراب کرده است.  کتاب الحیاه جلد ۵ صفحه ۳۴۴ ، وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۵

حضرت امام صادق (ع) : امیر مومنان علی (ع) زمینی را شخم میزد و سینه زمین را می شکافت و پیامبر (ص) هسته خرما را مرطوب میکرد و میکاشت.  وسائل الشیعه جلد ۱۲ صفحه ۲۳

حضرت محمد (ص) : بهترین ثروت درخت خرمایی هست که محکم در خاک قرار دارد.  نهج الفصاحه

حضرت رسول (ص) : کشاورزی کنید ، زیرا شغل میمون و مبارک است.  کنزالعمال جلد ۴ صفحه ۳۱

حضرت محمد (ص) : نان را که فراورده کشاورزیست گرامی دارید ، زیرا که آنچه در بین آسمان و زمین هست و بسیاری از آفریده های خدا در به ثمر رساندن آن موثر میباشد.  بحارالانوار جلد ۳ صفحه ۱۶۱

امام باقر (ع) فرمود امیرالمومنین (ع) می فرمود : هرکس آب و خاک در اختیار داشته باشد سپس در اثر عدم بهره برداری از آب و خاک و در اثر عدم کاشت و برداشت کارش به فقر و تهیدستی برسد خداوند متعال او را از رحمت خود دور خواهد فرمود.   وسائل الشیعه جلد ۴ ، جلد ۴ صفحه ۲۱۳ میزان الحکمه نقل از بحارالانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۶۵ قرب الاسناد صفحه ۵۵

امام صادق (ع) : بدرستیکه خداوند عزوجل برای پیامبران خود انتخاب فرمود شغل کشاورزی و دامداری را.  الحیاه الفصل السابع . الفلاحه

امام صادق (ع) در تفسیر آیه ۱۲۲ سوره آل عمران {  وَ عَلىَ اللَّهِ فَلْیَتَوَکلَ‏ِ الْمُؤْمِنُون‏ } (( بر خدا توکل کنند ، توکل کنندگان )) فرمود: توکل کنندگان کشاورزانند.  الحیاه صفحه ۳۴۶

امام باقر (ع) : هرکس باغ ( زمین حاصل خیز ) را بفروشد ، زیانکار است و کسی که آنرا بخرد مرزوق و روزی با برکتی را دارا خواهد شد.

برگرفته از کتاب چهل حدیث

درباره نویسنده سایت

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا