خانه / جنگلداری -درخت شناسی / مراحل ایجاد بنسای قدم به قدم
مراحل ایجاد بنسای قدم به قدم

مراحل ایجاد بنسای قدم به قدم

نکات مهم

گیاهی را برای بونسایی انتخاب کنید که شباهت بیشتری با فرم طبیعی پیدا می کنددر هر فصلی از سال بونسایی باید حداقل دارای یک جاذبه خاص در تنه، شاخه و رنگ برگ و سایر خصوصیات باشد

خرید بونسایی آماده لذت چندانی ندارد سعی کنید خودتان بونسایی را بسازید

در گل فروشی گیاهان پیر و بدون مشتری زیاد هستند شما می توانید با پرداخت کمتری بهترین بونسایی ها را داشته باشید

گیاه تهیه شده از کاشت بذر خصوصیات مادر خود را ندارد و تنها طریقه ازدیاد صحیح برای انتقال صد در صد صفات مادری ازدیاد غیر جنسی مانند قلمه و خوابانیدن و پیوند است زاویه ای که شاخه با تنه می سازد باید مانند شکل طبیعی آن باشد. شکل های ابداعی غیر طبیعی خوشایند نیستند

در تربیت شاخه ها و قرار دادن گلدان در معرض دید به جهت دید بیننده توجه کنید

شاخه های روبروی همدیگر زیبایی خاصی ندارند همیشه شاخه ها را به صورت متناوب تربیت کنید

درخت و گلدان باید با همدیگر همخوانی داشته باشند و رنگ و اندازه و بافت گلدان باید مکمل گیاه باشد گلدانی که گیاه آن به صورت آبشار گونه روی آن ریخته می شود باید استوانه ای و درازتر باشد

در صورتی که مایل به داشتن تنه های گروهی هستید از درختانی مانند به ژاپنی و کاج پروی فلورا استفاده کنید در سیم کشی کردن کاملاً مواظب شاخه ها باشید و با شنیدن اولین صدای شکستن خم کردن را متوقف کنید و به تدریج ظرف چند هفته انجام

دهید، با مطالعه طرز ساختن جین و شاری شکل گیاه خود را طبیعی تر کنید

سیم پیچی یکی از مشکل ترین کار بونسایی است دقت کنید شاخه ها شکسته نشوند و دائماً آنرا بازدید کنید تا از فرو نرفتن سیم به داخل بافت گیاهی آگاه شوید

گیاهی که در هوای باز سازش یافته است نمی توان آنرا در محیط بسته محبوس کرد به جزء برای چند ساعت و یا یک روز در شبهای سرد و یخبندان کشنده گیاه را به داخل اتاق نبرید زیرا ممکن است از خواب زمستانی بیدار

گردد. کافی است آن را برای یکی دو روز در محل امنی مانند پارکینگ نگهداری کنید آن دسته از گیاهانی که در محیط بسته پرورش می یابند برای احتیاجات سرمایی خود برای چند روز احتیاج به محیط بیرون دارند. در هنگام

انتقال آنها را بتدریج جابجا کنید

گل کاغذی کاملاً حساس به تغییر درجه حرارت هستند به طوریکه انتقال در داخل محیط بسته نیز آنها را به گونه

ای رنج می دهد که شروع به خزان نمودن برگها می کنند. در جابجایی آنها مواظب باشید به تدریج و طی چند روز انجام گیرد

ریشه بعضی از گیاهان نسبت به رطوبت مداوم و بارندگی های طولانی حساس هستند. آنها را در هنگام بارندگی به محل امن و پناهگاه سرد منتقل کنید

بونسایی خود را در محل جریان های شدید باد قرار ندهید

اکثر گیاهان بونسایی نور غیر مستقیم و سایه,  نیمسایه در محیط باز را بر نور مستقیم و شدید آفتاب ترجیح می دهند. توجه کنید سایه در محیط باز با سایه در اطاق متفاوت است جریان داشتن هوا و وجود اکسیژن یکی از  نیازهای مهم حیاتی گیاهان است، توجه کنید که جریان هوا با باد شدید با همدیگر تفاوت  دارند

یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی در خاک

بونسایی خوب کارکردن زهکش ها و مناسب بودن بافت خاک است به گونه ای که کلیه آب

گلدان به جز مولکولهای آب چسبیده به ذرات خاک باید پس از ۵ دقیقه از گلدان خارج شده

باشند

از سنگریزه های معدنی کارخانجات سنگ بری به هیچ عنوان در مخلوط خاک گلدان استفاده نکیند. این گونه سنگریزه ها دارای یون های خطرناک و سمی هستند و باید حدود یک سال در هوای آزاد بمانند. بهترین سنگریزه ها در رودخانه ها یافت می گردند فقط حدود ۲۵ درصد آب را به خود جذب کند و بقیه را از سوراخ زهکش خارج نماید

اگر آبیاری به تأخیر افتاد و گلدان کاملاً خشک شد آنرا برای مدت ۱۰ دقیقه درون یک تشت یا سطل پر از آب قرار دهید تا آب کلیه سطوح ذرات خاک را اشغال نماید

نگهداری آب در خاک

مقداری و حدود ۲۰-۱۰ درصد حجم خاک مواد آلی کمپوست به خاک اضافه نمایید بعضی از گیاهان نسبت به قلیایی شدن خاک حساس هستند در این گونه موارد با آب سبک چشمه و یا آب باران که فاقد املاح کلسیم هستند آبیاری و یا اینکه مواد اسیدزا به خاک اضافه کنید

بونسایی در زمستان خیلی کمتر از بهار و تابستان است و آبیاری در حد مرطوب نگهداشتن خاک کافی است

آب فشانی اندام هوایی محیط گیاه و برگها را شاداب و مرطوب نگه می دارد. بعضی از گیاهان هر روز و خصوصاً روزهای داغ تابستان احتیاج به آب فشانی دارند

ریختن آب و سنگریزه در زیر گلدانی محیط اطراف گیاه را مرطوب نگه می دارد در صورتی که مقداری خزه به سنگریزه اضافه کنید تبادل رطوبتی با محیط بیشتر می شود

مواد غذایی بونسایی برای تغذیه مصنوعی شامل

ازت، فسفر، پتاسیم و مواد ریز مغذی است از آنجایی که گیاهان در حال خواب زمستانی

احتیاج به افزودن مواد غذایی ندارند تغذیه مصنوعی در این فصل متوقف و در بعضی مواد

دیر آزاد شونده اضافه می گردد

توسعه اندام هوایی هستید

مواد فسفره و پتاسه و ازته در کود جستجو کنید و در صورتی که فقط به ریشه فکر می کنید ازت را از جیره غذایی مصنوعی حذف کنید

بونسایی وجود ندارد در صورتی که از گلدانهای معمولی استفاده می کنید بین گلدان و زیر گلدانی با قرار دادن

چند تکه سنگ یا تخته فاصله ایجاد کنید تا آب زیر گلدانی به طرف بالا کشیده نشود  با دیدن اولین علایم بیماری و آفات به  کارشناسان حفظ نباتات مراجعه کنید تا روش مبارزه را به شما یاد دهند

ایجاد بونسای: قدم به قدم

گیاه را خوب برانداز کنید، مشخص کنید

کدام طرف برای اینکه روبرو قرار گیرد بهترین است

دو انگشت سبابه دست چپ را اطراف تنه درخت قرار دهید و گلدان را وارونه کنید اگر گیاه خارج نشد به آرامی به لبه میز بزنید و

 گیاه را خارج کنید

از قاعده گیاه شروع کنید، شاخه های اضافی و در هم رفته و متقابل را حذف کنید. به دنبال شاخه های متناوب باشید (یک در میان نه روبروی همدیگر) رشد را از شاخه های زیرین به بالا منتقل کنید وبا خلوت کردن شاخه ها جریان هوا را به خوبی برقرار کنید با وایروسیم مسی که تهیه کرده اید مطابق  شکل دور شاخه فرعی و اصلی بپیچید و زاویه شاخه را از حاده به قائمه تبدیل کنید. طرز پیچیدن سیم باید به صورت عملی نزدیکی از حرفه ای ها بیاموزید

چون روز اول دست شما آشنا نیست و از ارتجاع پذیری و یا محکم بودن شاخه با اطلاع نیستید کار را به آرامی انجام دهید تا شاخه ها صدمه نبینند. طول سیم لازم عبارتست از طول شاخه به اضافه یک سوم آن

اگر شاخه ها نزدیک به هم و نزدیک به تنه باشند ممکن است یک سیم برای دو شاخه کافی باشد. برای جلوگیری از فرو رفتن سیم در شاخه ها در یک شاخه موافق با عقربه ساعت و دیگری مخالف با آن بپیچید سیم را در قاعده شاخه دور شاخه بالاتر یا پایین تر بپیچید تا نگه داشته شودبرای ثابت نگه داشتن ممکن است سر سیم به داخل خاک فرو کنید هنگام خم کردن شاخه ها شست خود را زیر شاخه در محلی قرار دهید که سیم از آنجا نباید عبور کند (از آن طرف شاخه عبور کند زمانی که کار به انتها رسید سیم های اضافی را قطع کنید وایرها را خیلی محکم به دور شاخه نپیچید چون آنها احتیاج به فضایی برای رشد دارند.اگر وایرها به داخل پوست نفوذ کنند روی شاخه علاماتی می گذارند که قیافه زشتی پیدا می کند

برای قرار دادن گیاه در گلدان جدید به قیچی باغبانی، یک چنگال که سر آنها خم شده اند، گل جا، کمی آب برای حل کردن مواد غذائی تحریک کننده و خاک مخصوصبا نوک چنگال به آرامی خاکها را کنار بزنید، شدیداً مواظب باشید که ریشه های با رنگ روشن زرد و کرم رنگ آسیب نبینند، ریشه های پیرتر قهوه ای رنگ و کلفت تر هستند، ریشه های ضخیم و در هم رفته را قطع کنید اما ریشه های فعال موئین در همه اطراف گیاه نه در یک طرف نگه دارید. تقریباً یک سوم ریشه ها زائد هستند و باید حذف شوندخاک مخصوص را متناسب با حجم ریشه (گیاه را برای چند بار در داخل گلدان بدون خاک قرار دهید و آنرا امتحان کنید) در داخل گلدان بریزید،

 اگر گلدان به شکل بیضی است، یقه گیاه از یک طرف به لبه نزدیک تر از طرف دیگر باشد بطوریکه یک طرف یک سوم و یک طرف دو سوم فاصله را دریافت کند. اما در گلدانهای استوانه ای یقه در وسط قرار گیرد. گلدان را کمی بلرزانید تا خاک با کلیه ریشه های موئین ارتباط پیدا کند. با انگشتان خاک را به ملایمت فشار دهید تا حبابهای هوا خارج شوداگر چند ریشه بیرون زده باشد به کمک وایر می توانید آنها را زیر خاک کنید و وایرها را در همان جا نگه دارید تا ریشه های ثابت شوند، سپس چند روز بعد وایرها را برداریدتشتی پر از آب کرده و گلدان را برای پنج دقیقه داخل آن بگذارید تا آب همه حباب ها را خارج کند گلدان را خارج کرده و اجازه دهید آبهای اضافی خارج شوند. بهتر است پس از بیرون آوردن گلدان از تشت یکی دوبار گلدان را بلرزانید. روی گلدان با خزه یا قلوه سنگ ریز و یا سنگ ریزه بپوشانید. چند روز اجازه دهید تا گیاه خود را در گلدان ثابت کند سپس می توانید بطور دلخواه با خم کردن شاخه ها به صورت هر مجسمه ای که  خواستید تبدیل کنید

نور آفتاب باید غیر مستقیم باشد. آنرا پشت شیشه نگذارید. در معرض جریان شدید هوا قرار نگیرد، و همیشه گیاه خود را با آب فشان مرطوب کنید. خزه را مرطوب نگه دارید تا محیط اطراف خود را مرطوب کند. شاخه های ناخواسته را قطع کنید

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا