خاک

خاک

خاک ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می باشند که از تجزیه و تخریب سنگ ها در نتیجه هوازدگی بوجود می آیند که البته نوع و ترکیب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می کند.
خاک ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می باشند که از تجزیه و تخریب سنگ ها در نتیجه هوازدگی بوجود می آیند که البته نوع و ترکیب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می کند. مقدار آبی که خاک ها می توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه های راه سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته این مقدار در درجه اول بستگی به اندازه دانه های خاک دارد.

هرچه دانه خاک ریزتر باشد، آب بیشتری را به خود جذب می کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان سازی مناسب نیست. بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه های ریز و درشت تشکیل یافته است. تشکیل خاک ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه ای که خاک در آن تشکیل می شود بستگی دارد.

2131160_314

عوامل موثر در تشکیل خاک
سنگ های اولیه یا سنگ مادر :
کمیت و کیفیت خاک های حاصل از سنگ های مختلف اعم از سنگهای آذرین ، رسوبی و دگرگونی به کانی های تشکیل دهنده سنگ ، آب و هوا و عوامل دیگر بستگی دارد. خاک حاصل از تخریب کامل سیلیکاتهای دارای آلومینیوم و همچنین سنگهای فسفاتی از لحاظ صنعتی و کشاورزی ارزش زیادی دارد. در صورتیکه خاک هایی که از تخریب سنگ های دارای کانی های مقاوم (از قبیل کوارتز و غیره) در اثر تخریب شیمیایی پدید آمده اند و غالبا شنی و ماسه ای می باشند فاقد ارزش کشاورزی می باشند.

ارگانیسم :
تمایز انواع خاک ها از نقطه نظر کشاورزی به نوع و مقدار مواد آلی (ازت و کربن) موجود در آن بستگی دارد. نیتروژن موجود در اتمسفر بطور مستقیم قابل استفاده برای گیاهان نمی باشد. بلکه ترکیبات نیتروژن دار لازم برای رشد گیاهان باید به شکل قابل حل در خاک وجود داشته باشد که این عمل در خاک ها بوسیله برخی از گیاهان و باکتری ها انجام می شود. خاک ها معمولا دارای یک نوع مواد آلی کربن دار تیره رنگی هستند که هوموس نامیده می شوند و از بقایای گیاهان بوجود می آید.

زمان :
هر قدر مدت عمل تخریب کانی ها و سنگ ها بیشتر باشد عمل تخریب فیزیکی و شیمیایی کاملتر انجام می گیرد. زمان تخریب کامل بسته به نوع سنگ ، ساخت و بافت سنگ ها و نیز ترکیب و خاصیت تورق کانی ها متفاوت می باشد ولی بطور کلی سنگهای رسوبی خیلی زودتر تجزیه شده و به خاک تبدیل می شوند، در صورتیکه سنگهای آذرین مدت زمان بیشتری لازم دارند تا تجزیه کامل در آنها صورت گرفته و به خاک تبدیل گردند.

آب و هوا :
وفور آب های نفوذی و عوامل آب و هوا از قبیل حرارت ، رطوبت و غیره در کیفیت خاک ها اثر بسزایی دارند. جریان آبهای جاری بخصوص در زمین های شیب دار موجب شستشوی خاک ها می شوند و با تکرار این عمل مقدار مواد معدنی و آلی بتدریج تقلیل می یابد. اثر تخریبی اتمسفر همانطور که قبلا بیان گردید روی برخی از کانی ها موثر و عمیق می باشد و هر قدر رطوبت همراه با حرارت زیادتر باشد شدت تخریب نیز بیشتر می گردد.

توپوگرافی محل تشکیل خاک :
اگر محلی که خاک ها تشکیل می شوند دارای شیب تند باشد در نتیجه مواد تخریب شده ممکن است بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری باعث تقلیل مواد معدنی و آلی خاک ها شود در نتیجه این منطقه خاک های خوب تشکیل نخواهند شد. ولی برعکس در محل های صاف و مسطح که مواد تخریب شده بسادگی نمی توانند به جای دیگری حمل شوند فرصت کافی وجود داشته و فعل و انفعالات بصورت کامل انجام می پذیرد.

مواد تشکیل دهنده خاک ها
موادی که خاک ها را تشکیل می دهند به چهار قسمت تقسیم می شوند :
۱) مواد سخت :

مواد سخت را ترکیبات معدنی تشکیل می دهند ولی ممکن است دارای مقداری مواد آلی نیز باشند. البته این ترکیبات معدنی از تخریب سنگ های اولیه یا سنگ مادر حاصل شده اند که گاهی اوقات همراه با مواد تازه کلوئیدی و نمک ها می باشند.

۲) موجودات زنده در خاک ها :

تغییراتی که در خاک ها انجام می پذیرد بوسیله موجودات زنده در خاک انجام می گیرد. قبل از همه ریشه گیاهان ، باکتری ها ، قارچها ، کرم ها و بالاخره حلزون ها در این تغییرات شرکت دارند.

۳) آب موجود در خاک ها :

آبی که در خاک وجود دارد حمل مواد حل شده را به عهده دارد که البته این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف می رسد. آب موجود در خاک ها از باران و آبهای نفوذی ، آب جذب شده و بالاخره آبهای زیرزمینی تشکیل شده که در مواقع خشکی از محل خود خارج شده و بمصرف می رسد.

۴) هوای موجود در خاک :

هوا همراه با آب در خوه های خاک ها وجود دارد که البته این هوا از ضروریات رشد و نمو گیاهان و ادامه حیات حیوانات می باشد. مقدار اکسیژنی که در این هوا وجود دارد از دی اکسید کربن کمتر است و این بدان علت است که ریشه گیاهان برای رشد و نمو اکسیژن مصرف کرده و دی اکسید کربن پس می دهند.

تقسیم بندی خاک ها از لحاظ سنگ های تشکیل دهنده
بر حسب دانه های تشکیل دهنده خاک و هم چنین شرایط میزالوژی و پتروگرافی زمین خاک های مختلفی وجود دارد که عبارتند از :
۱) خاک رسی :

ذرات رس (Clay) دارای قطری کوچکتر از ۰.۰۰۲ میلی متر می باشند و در حدود ۵۰% خاک را تشکیل می دهند.

۲) خاک های رسی چون دارای دانه های بسیار ریزی هستند به خاک سرد معروفند و در مقابل رشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد آنها را محدود می کنند.

۳) خاک های سیلتی :

۵۰% ین نوع خاک ها را ذرات سلیت تشکیل داده است که دارای قطری بین ۰.۰۵ تا ۰.۰۰۲ میلی متر می باشند و بر حسب اینکه ناخالصی مثل ماسه ، رس و غیره بهمراه دارند به نام خاک های سیلتی ماسه ای و یا سیلتی رسی معروفند.

۴) خاک های ماسه ای :

این خاک ها از ۷۵% ماسه تشکیل شده اند. قطر دانه ها از ۰.۰۶ تا ۲ میلیمتر است و بر حسب اندازه دانه های ماسه به خاک های ماسه ای درشت ، متوسط و ریز تقسیم می گردند. مقدار کمی رس خاصیت خاک های ماسه ای را تغییر می دهد و این نع خاک آب را بیشتر در خود جذب می کند تا خاک های ماسه ای که فاقد رس هستند.

۵) خاک های اسکلتی :

خاکهای اسکلتی به خاکهایی اطلاق می گردد ک در حدود

۷۵% آن را دانه هایی بزرگتر از ۲میلی متر از قبیل قلوه سنگ ، دیگ و شن تشکیل می دهند. این خاک ها ، آب را به مقدار زیاد از خود عبور می دهند و لذا همیشه خشک می باشند.

نیم رخ عمومی خاک ها
نیم رخ خاک ها معمولا از ۳ افق A,B,C تشکیل شده است.

۱) افق A :

که به نام خاک بالایی نامیده می شود، فوقاتی ترین منطقه خاک است و این همان افقی است که رشد و نمو گیاهان در آن نفوذ می کنند. این افق از مواد خاکی نرم (رس) که غنی از مواد آلی و موجودات زنده میکروسکوپی است تشکیل یافته است که وجود این مواد آلی باعث رنگ خاکستری تا سیاه این افق می گردد. البته این زمین غالبا برای کشاورزی مناسب می باشند. اکسیدهای آهن و همچنین بعضی از مواد محلول ممکن است از این منطقه به افق B برده شوند و در آنجا رسوب کنند.

۲) افق B :

قشر بین افق A و C را یک قشر دیگر تشکیل می دهد که به نام افق B یا خاک میانی نامیده می گردد. در این افق عمل تخریب و تجزیه به مراتب بیشتر از افق C پیشرفت و اثر کرده است و از کانی های سنگ مادر فقط آن دسته دیده می شوند. که بسیار مقاومند (مثل کوارتز) ولی سایر کانی ها به شدت تجزیه شده اند. این افق معمولا از مواد رسی ، ماسه و شن های ریز و درشت و گاه مقادیر کمی بقایای نباتی تشکیل شده است. در این افق علاوه بر مواد رسی ، در آب و هوای مرطوب ، اکسیدهای آهن و همچنین مواد محلول تر که بوسیله

آب های نفوذی از افق A به آنجا آورده شده اند دیده می شوند.

۳) افق C :

که به آن خاک زیرین نیز گفته می شود، افقی است که مواد سنگی به میزان خیلی کم تخریب و تجزیه شده اند و در نتیجه سنگ های اولیه زیاد تغییر نکرده بلکه بصورت قطعات خرد شده می باشند. زیر این منطقه سنگ های تخریب نشده یعنی سنگ اولیه قرار دارد که هیچگونه تخریب و یا تجزیه ای در آن صورت نگرفته است.

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا