آخرین مطالب

گزارش جامع و تصویری افتتاحیه و اولین روز برگزاری چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

دکتر هیراد عبقری دبیر علمی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران افزودند که 430 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که از این تعداد 80 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می‌شود.

متن کامل »

دانشگاه ارومیه

دانلود

( GIS - GPS - RS )

آبخیزداری وهیدرولوژی

مقالات علمی

دریاچه ارومیه

جنگلداری -درخت شناسی

مرتع ومرتعداری

کشاورزی

رفتن به بالا