خانه / جنگلداری -درخت شناسی / ارزیابی تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه ارسباران با استفاده از شاخص های غیر پارامتریک در ارتباط با عامل توپوگرافی شیب
ارزیابی تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه ارسباران با استفاده از شاخص های غیر پارامتریک در ارتباط با عامل توپوگرافی شیب

ارزیابی تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه ارسباران با استفاده از شاخص های غیر پارامتریک در ارتباط با عامل توپوگرافی شیب

ارزیابی تنوع زیستی گونه های گیاهی منطقه ارسباران با استفاده از شاخص های غیر پارامتریک در ارتباط با عامل توپوگرافی شیب

 

چکیده:

جهت دستیابی به توسعۀ پایدار و همچنین حفاظت از اکوسیستم¬های طبیعی و تنوع¬زیستی آنها لازم است نقش عوامل اکولوژیکی و تأثیر آنها بر تنوع گونه¬¬های گیاهی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا با توجه به شرایط توپوگرافی جنگل¬های ارسباران، عامل-اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا از اهمیّت خاصی برخوردار بوده و بسیاری از پارامترهای کمی و کیفی درختان تابع آن می¬باشد. به-همین منظور، شبکه آماربرداری به¬صورت تصادفی _ سیستماتیک با ابعاد ۳۰۰×۳۰۰متر طراحی و تعداد ۱۶۰ قطعه¬نمونه دایره¬ای شکل به¬مساحت ۳۱۴ مترمربع در جنگل¬های ارسباران مورد بررسی قرار گرفت. گونه¬های درختی و درختچه¬ای در قطعه¬نمونه اصلی مورد اندازه¬گیری قرار گرفتند. گونه، درصد تاج¬پوشش و تعداد پایه به¬عنوان معیارهای اندازه¬گیری پوشش¬گیاهی در نظر گرفته شد. گونه¬های علفی در ریزقطعه¬نمونه¬هایی به مساحت ۱۴/۳ مترمربع اندازه¬گیری شدند. در ریزقطعه¬نمونه¬ها گونه و درصد پوشش علفی برداشت شد. جهت ارزیابی تنوع زیستی گونه¬های گیاهی در طبقات ارتفاعی مختلف، ارتفاع از سطح دریا به سه طبقه (۹۰۰-۶۰۰ ،۱۲۰۰-۹۰۰ و ۱۵۰۰-۱۲۰۰ متر) تقسیم و سپس شاخص¬های غنای گونه¬ای،یکنواختی و ناهمگنی در هر طبقۀ ارتفاعی محاسبه شد. تجزیه واریانس شاخص¬های غنا، یکنواختی و ناهمگنی در طبقات ارتفاعی مختلف نشان داد که مقادیر این شاخص¬ها دارای تفاوت معنی¬داری(۰۵/p<) می¬باشند. به طوری که بالاترین مقادیر شاخص¬های غنا، یکنواختی و ناهمگنی در طبقه ارتفاعی سوم و کمترین مقادیر آنها در طبقه ارتفاعی اول مشاهده شد. برای معرفی بهترین شاخص از آماره ضریب تغییرات و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد برای اندازه¬گیری غنا، شاخص¬ مارگالف، برای اندازه¬گیری یکنواختی شاخص¬ اصلاح¬شده¬نی و برای اندازه¬گیری ناهمگنی شاخص¬ هیل، بهترین شاخص¬ هستند.

 

 

دانلود فایل

درباره فرید ابراهیم زاده

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا