خانه / محیط زیست / منابع طبیعی و توسعه پایدار
منابع طبیعی و توسعه پایدار

منابع طبیعی و توسعه پایدار

واقعیت امر آن است که ما امروز در مقطعی از تاریخ و در مرحله ای از توسعه و نیز در موقعیت جغرافیایی حساسی قرار گرفته ایم و تحت هر شرایطی پرداختن به مقوله‌ توسعه‌ پایدار و امنیت غذایی را باید به طور جدی مورد توجه قرار دهیم. تحقق این امر زمانی ممکن است که بتوانیم منابع طبیعی خود را حفظ کرده و آنها را به نحو مطلوب بهره برداری کنیم. مسلما بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها نمی توان به توسعه پایدار  و تولید مطمئنی در کشاورزی دست یافت. در حال حاضر منابع طبیعی تجدید شونده موجود در نامطلوبترین شرایط، مورد بهره برداری قرار می گیرند. اگر چه این هشدارها به طرق مختلف به مسئولین داده می شود ولی از آنجا که کشور ایران متنعم از ذخایر نفت و گاز است متاسفانه توجه چندانی به منابع طبیعی نمی شود. از طرفی این موضوع را باید در نظر داشت که نفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم روزی تمام می شود و از هم اکنون باید منابع دیگری جایگزین آن نمود. در این مورد نقش بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی تجدید شونده تعیین کننده است. عرصه منابع طبیعی تجدید شونده می تواند با برنامه‌ریزی‌ صحیح و اصولی وسیعترین سطح تولید و اشتغال فعال و مولد را در کشور ایجاد نمایند.

 

واقعیت امر آن است که ما امروز در مقطعی از تاریخ و در مرحله ای از توسعه و نیز در موقعیت جغرافیایی حساسی قرار گرفته ایم و تحت هر شرایطی پرداختن به مقوله‌ توسعه‌ پایدار و امنیت غذایی را باید به طور جدی مورد توجه قرار دهیم. تحقق این امر زمانی ممکن است که بتوانیم منابع طبیعی خود را حفظ کرده و آنها را به نحو مطلوب بهره برداری کنیم. مسلما بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها نمی توان به توسعه پایدار  و تولید مطمئنی در کشاورزی دست یافت. در حال حاضر منابع طبیعی تجدید شونده موجود در نامطلوبترین شرایط، مورد بهره برداری قرار می گیرند. اگر چه این هشدارها به طرق مختلف به مسئولین داده می شود ولی از آنجا که کشور ایران متنعم از ذخایر نفت و گاز است متاسفانه توجه چندانی به منابع طبیعی نمی شود. از طرفی این موضوع را باید در نظر داشت که نفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم روزی تمام می شود و از هم اکنون باید منابع دیگری جایگزین آن نمود. در این مورد نقش بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی تجدید شونده تعیین کننده است. عرصه منابع طبیعی تجدید شونده می تواند با برنامه‌ریزی‌ صحیح و اصولی وسیعترین سطح تولید و اشتغال فعال و مولد را در کشور ایجاد نمایند.
منابع‌ طبیعی‌ و توسعه‌ پایدار
مفهوم‌ توسعه‌ پایدار و ابعاد چند گانه‌ آن‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و به‌ ویژه‌ بعد مهم‌ آن‌یعنی‌ تنوع‌ زیستی‌ که‌ هر دو زاده‌ کنفرانس‌ ریو (کنفرانس‌ زمین‌) هستند از جمله‌مفاهیم‌ نوینی‌ هستند که‌ اکنون‌ دل‌ مشغولی‌ اکثر کشورها را تشکیل‌ می‌دهند.امروزه‌ رشد و تعالی‌ جوامع‌، بر مبنای‌ معیارهای‌ گذشته‌ ارزیابی‌ نمی‌شود. میزان‌پایبندی‌ جوامع‌ به‌ مسایل‌ زیست‌ محیطی‌ و حفاظت‌ از منابع‌ طبیعی‌ و به‌ ویژه‌ درسالهای‌ اخیر، رعایت‌ اصول‌ توسعه‌ پایدار و حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌، یعنی‌ حفظ‌ طبیعت‌ وگسترش‌ فرهنگ‌ آن‌ معیارهایی‌ اساسی‌ برای‌ ارزیابی‌ رشد جوامع‌ به‌ شمار می روند. بر همین‌ اساس‌ بی‌ دلیل‌ نیست‌ که‌ بسیاری‌ بر این‌ باور هستند که‌ نسل‌های‌ آینده‌ در ورای‌ آنچه‌ امروز به‌ دنیا می‌گذرد، این‌ خوشوقتی‌ و شانس‌ را خواهند داشت‌ که‌ درگستره‌ روابط‌ موزون‌تری‌ با طبیعت‌ از نظر حفاظت ازآن‌ قرار گرفته‌ و احتمالاً دنیای‌ بهتری‌ خواهند داشت‌ در جهان‌ امروز، توسعه‌پایدار و حفظ‌ منابع‌ طبیعی‌ و محیط‌ زیست‌، به‌ عنوان‌ دو فراز و هدف‌ ارزشمند،یگانگی‌ بوم‌ شناختی‌ طبیعت‌ و جامعه‌ را نه‌ تنها در سطح‌ کشورها بلکه‌ در سطح‌ کره‌مسکونی‌ مورد توجه‌ قرار داده‌اند.
تفکر زیست‌ محیطی‌ زمین‌ شاید بتواند بسیاری‌ از آمال و آرزوهای‌ بشری‌ را تحقق‌بخشد. اما این‌ امر ممکن‌ نخواهد بود مگر از طریق‌ ترویج‌ و نشر گسترده‌ و مستمرفرهنگ‌ زیست‌ محیطی‌ در میان‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌. مسایل‌ زیست‌ محیطی‌ امروزه‌دامنه‌ وسیعی‌ پیدا کرده‌ و از حد مسایل‌ فنی‌ گذشته‌ عمیقا دارای‌ مفهوم‌ اجتماعی‌هستند. به‌ هر حال‌ دستیابی‌ به‌ مفهوم‌ توسعه‌ پایدار در کنار حفاظت‌ از منابع‌ طبیعی‌و محیط‌ زیست‌، وظیفه‌ خطیری‌ است‌ که‌ بر عهده‌ سازمانها، نهادها، مسئولان‌ و کلیه‌دست‌ اندرکاران‌ مسایل‌ توسعه‌ و محیط‌ زیست‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ چنین‌ وظیفه‌خطیری‌ جدیت‌ و تلاش‌ همه‌ جانبه‌ای‌ می‌طلبد که‌ باید بر آن‌ همت‌ گماشت‌. اما سئوالی‌که‌ هم‌ اکنون‌ فرا روی‌ ماست‌ این‌ است‌ که‌ به‌ جای‌ ادامه‌ شیوه‌های‌ غارتگرانه‌ای‌ که‌طبیعت‌ را به‌ نحوی‌ خطرناک‌ از مایه‌ تهی‌ و نظامهای‌ حامی‌ حیات‌ را نابود می‌کند،چگونه‌ می‌توان‌ با ورود در معامله‌ای‌ سودبخش‌ با طبیعت‌، بر سرعت‌ توسعه‌اجتماعی‌ – اقتصادی‌ افزود؟ چگونه‌ می‌توان‌ مفهوم‌ همزیستی‌ جامعه‌ و طبیعت‌ را جانشین‌ مفهوم‌ سلطه‌ برطبیعت‌ کرد؟ آن‌ هم‌ در زمانی‌ که‌ شواهد علمی‌ به‌ نحو روز افزونی‌ حاکی‌ ازمخاطرات‌ ناشی‌ از داد و ستدی‌ ویرانگر است‌. اکنون‌ زمان‌ آن‌ رسیده‌ است‌ که‌ در قبال‌ قصور و بی‌ تفاوتی‌خویش‌ نسبت‌ به‌ طبیعت‌ به‌ جبران‌ مافات‌ بپردازیم‌ تا از این‌ طریق‌ برای‌ نسلهای‌ آینده‌محیطی‌ قابل‌ زیست‌ فراهم‌ آید[۱].


[۱] -در این زمینه بسیاری از کشورها اقدامات قابل توجهی انجام داده اند؛ چین نرخ باروری خود را به کمتر از دو فرزند به ازای هر زن تقلیل داده و احتمالا تا چند دهه ی آینده به ثبات جمعیتی دست خواهد یافت . دانمارک احداث نیرو گاههای زغال سوز را ممنوع کرده است . اسراییل پیشتاز فناوری های نو در زمینه ی افزایش بهره وری آب بوده است. کره ی جنوبی تپه ها و کوهستان ها را لباس سبز پوشانده است . کاستاریکا برای اتکای کامل اقتصاد کشور به انرژی های نو برنامه ای در سطح کشور به اجرا گذاشته است . آلمان در زمینه ی تغییر سیاست مالیاتی و کاهش مالیات بر در آمد و جبران آن از طریق وضع مالیات بر انرژی پیش قدم شده است . ایسلند اولین اقتصاد متکی بر درآمد جهان را طرح ریزی کرده است . ایالت متحده فرسایش خاک را از سال ۱۹۸۲ تا کنون قریب ۴۰% کاهش داده است .هلند به جهان نشان داده که چگونه میتوان نظام حمل و نقلی ایجاد کرد که در آن دوچرخه در افزایش تحرک مردم و بهبود کیفیت زندگی نقش اصلی را داشته باشد و فنلاند هم مصرف قوطی های یک بار مصرف نوشآبه را ممنوع کرده است . اکنون مساله اینست که هر کشور سعی می کند تمام قطعات اقتصاد زیست محیطی را کنار هم قرار دهد.

 

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا