خانه / آبخیزداری وهیدرولوژی / متدولوژی هواشناسی در طرح های توجیهی آبخیزداری
متدولوژی هواشناسی در طرح های توجیهی آبخیزداری

متدولوژی هواشناسی در طرح های توجیهی آبخیزداری

مطلب این پست را به متدولوژی هواشناسی مطالعات توجیهی آبخیزداری اختصاص دادم . اهمیت

آگاهی ازمتدولوژی در حدی است که به منظور مطالعات هواشناسی الزاماباید شناخت کافی در مورد

متدولوژی داشته باشید .

متدولوژی به معنای روش شناسی است و در مطالعات آبخیزداری ، متدولوژی اهداف فعالیت را مشخص

میکند .

در مطالعات هواشناسی طرح های توجیهی آبخیزداری نیز متدولوژی خاصی مشخص شده است که

کارشناس باید بر اساس آن عمل کند .

متدولوژی بخش هواشناسی مطالعات توجیهی آبخیزداری به شرح زیر است :

ارزیابی مشخصات اقلیمی قلمرو و مطالعاتی هدف اصلی بخش هواشناسی را شامل میشود .

علاوه بر این اهداف دیگری نیز به شرح زیر در این بخش دنبال میگردد :

ارائه پارامتر های مورد نیاز در بررسی بیلان آبی حوزه آبریز .

ارائه پارامتر های مورد نیاز در ارزیابی آبدهی واحد های هیدرولوژیک و کل حوزه های آبریز .

ارائه پارامتر های مورد نیاز در برآورد سیلاب در واحد های هیدرولوژیک و کل حوزه آبخیز .

برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل از گیاه مرجع به منظور برآورد نیاز آبی گیاهان در الگوی پیشنهادی .

روش شناسی بخش هواشناسی به صورت زیر ارائه شده است:

۱-جمع آوری کلیه آمار پارامتر های هواشناسی از قبیل ۵ شاخص حرارتی ،آمار بارندگی ماهانه

و سالانه ، حداکثر ۲۴ ساعته ،تعداد روز های بارندگی بیش از ۱ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ میلیمتر ، تعداد روز های

یخبندان ، حداکثر و حداقل نم نسبی ،تعداد روز های برفی و بارانی ، تعداد روز های همراه با گرد و غبار و

طوفانی ،آمار تبخیر ماهانه و سالانه ،فشار بخار اشباع ، ساعات آفتابی ،فراوانی باد و شدیدترین بادهای

رخ داده در منطقه و در صورت امکان تهیه نوار باران سنج ثبات و آمار بارندگی برای روز هایی که دما

در آن کمتر از صفر درجه است .

۲- جمع آوری مطالعات انجام شده و یا در دست انجام منطقه مطالعاتی و یا مجاور آن به منظور مقایسه

نتایج این گزارش با مطالعات مزبور .

۳- انتخاب شبکه بندی مناسب ایستگاه های هواشناسی به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در گزارش .

۴- ورود اطلاعات در بانک های اطلاعاتی Spread sheet

۵- حذف آمار مشکوک و سپس محاسبه ضرایب آماری کلیه پارامتر ها .

۶- تهیه نقشه موقعیت ایستگاه های هواشناسی ( مقیاس ۱:۲۵۰۰۰) با بهره گیری از نقشه های

توپوگرافی منطقه مورد بررسی .

۷- تهیه طول دوره آماری ایستگاه ها و وضعیت داده های هواشناسی .

۸-بررسی صحت و سقم داده های بارندگی با بهره گیری از آزمون های همگن و روش منحنی جرم مضاعف .

۹- انتخاب دور ه شاخص ، تطویل ،تصحیح ،ترمیم و تکمیل داده ها با بهر ه گیری از مناسبترین روش ها .

۱۰ – بازدید از نقشه ایستگاه های هواشناسی در منطقه مطالعاتی به منظور بررسی کیفیت کار دستگاه ها ،

دیده بانی ، وضعیت ایستگاه ها ، تغییرات احتمالی در خصوص موقعیت ایستگاه ها .

۱۱ – مقایسه ضرایب آماری طی دوره شاخص و موجود ایستگاه ها

۱۲- تعیین تواتر بارندگی سالانه ایستگاه ها با بهره گیری از برنامه کامپیوتری HYFA و ارائه نتایج با جدول

و کاغذ اطلاعات .

۱۳- تعیین تواتر بارندگی ماهانه ایستگاه های معرف با بهره گیری از برنامه کامپیوتری HYFA و ارائه نتایج

با جدول و کاغذ احتمالات .

۱۴- عرضه بارندگی فصلی ایستگاه های معرف به صورت میزان و درصد و نمودار .

۱۵- تصحیح مجدد نقشه شبکه بندی ایستگاه ها ، تهیه جدول مشخصات عمومی ایستگاه های مورد

بررسی نظیر طول وعرض جغرافیایی ، ارتفاع ، سال تاسیس ،طول دوره آماری ،وابستگی به سازمان

متبوعه برون یا درون حوزه بودن .

۱۶- ارائه تعداد روز های بارندگی بیش از ۱ ، ۵ ، ۱۰ ،۱۵ و ۲۰ میلیمتر به صورت نقطه ای و حتی الامکان

به صورت منطقه ای .

۱۷- ارائه منحنی های بارش و زمان برای تداوم های مختلف .

۱۸- برآورد معادله گرادیان بارندگی ماهانه و سالانه منطقه مطالعاتی با عرضه میزان همبستگی و سطح اطمینان و انتخاب ایستگاه های معرف .

۱۹-عرضه رژیم بارندگی ایستگاه ها به صورت میزان و درصد ، تهیه نمودار و تعیین رژیم بارندگی منطقه ای با بهره گیری از معادلات گرادیان بارندگی ماهانه .

۲۰- تهیه منحنی متحرک ۵ تا ۱۰ سال

۲۱- تهیه دوره های خشکسالی و ترسالی با بهره گیری از روش SIAP

۲۲- ارائه تعداد روز های بارانی و برفی و نسبت این دو پارامتر به صورت نقطه ای و حتالامکان به صورت منطقه ای .

۲۳- تعیین ضریب برفگیری  با بهره گیری از آمار ایستگاه های برف سنجی و یا در نبود ایستگاه با بهره گیری زا آمار بارندگی روز هایی که دما کمتر از صفر است و یا رابطه تجربی چندرا ( Chendra) .

۲۴- تعیین میزان ذوبر برف با بهره گیری زا روابط تجربی .

۲۵- تهیه  نقشه همباران با بهره گیری از معادلات گرادیان بارندگی سالانه  منطقه مورد بررسی و آمر بارندگی سالانه ایستگاه های کنترل منحنی های همباران با استفاده از تصاویر ماهواره اسی در سیستم GTS

۲۶- تعیین حجم بارش و متوسط بارندگی سالانه هر یک از واحد های هیدرولوژیکی با بهره گیری  از مساحی فواصل بین خطوط همبابارن و مقایسه نتایج متوسط بارندگی حوزه با بهره گیری از معادله گرادیان بارندگی .

۲۷- برآورد تبخیر و تعرق حقیقی  در داخل حوزه بر حسب نیاز گونه های گیاهی .

۲۸- ترسیم تیسن پلیگون برای حوزه مورد مطالعه بر اساس ایستگاه های باران سنج ۲۴ ساعته موجود

۲۹- تعیین متوسط بارندگی سالانه برای هر حوزه

 

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا