آخرین مطالب

انار

انار

انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن حداکثر تا ۶ متر میرسد و در مناطق ...

متن کامل »

دانشگاه ارومیه

دانلود

( GIS - GPS - RS )

آبخیزداری وهیدرولوژی

مقالات علمی

دریاچه ارومیه

جنگلداری -درخت شناسی

مرتع ومرتعداری

کشاورزی

رفتن به بالا